Otwarci Na Działania

Projekt w całości oparty na e-wolontariacie, realizowany w partnerstwie z Fundacją Nauka dla Środowiska

Baza informacji o bezpłatnych zasobach NGO

Dzięki grantowi z programu Lokalne Partnerstwa PAFW i konkursowi Animator Dobra Wspólnego, w styczniu tego roku otrzymaliśmy grant na tworzenie badanie organizacji pozarządowych na terenie Szczecina, Koszalina i okolic. Wynikiem tych badań będzie portal z informacjami o udostępnianych bezpłatnych zasobach: przestrzeni do pracy, sprzęcie, poradnictwie, materiałach plastycznych. Projekt skierowany jest przede wszystkim do placówek skupiających lokalne społeczności. Dzięki bazie danych Otwarci na Działania – każda organizacja może zaprezentować, czym chce się podzielić z aktywnymi mieszkańcami.

Na projekcie najbardziej skorzystają grupy nieformalne i lokalni liderzy. W jednym miejscu będą mieli aktualne informacje o tym, z kim mogą realizować swoje pomysły.